Културен център G8 представя „Сухият камък – изкуство и градеж“, съвместна инициатива на Областна управа на Област София и Unesco Centre Sofia.